Ders materyalinin öğrencilerle paylaşılması

Öğrencilere powerpoint sunumlarını iletmek vb. açısından çok yararlı olacaktır.

Öğrencilere Powerpoint sunumlarını iletmek vb. açısından çok yararlı olacaktır. 

Bu ders Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü öğrencilerinin aldığı bitirme projesi dersidir. Bitirme projelerinin Turnitin programına yüklenmesi için dersin açılması talep edilmektedir.

Throughout the course, the students discuss how to make use of figures of speech, key words, their functions, structures, signifiers which determine the text type and analyse them syntactically, semantically and stylistically. Text and context are explored in both written and spoken discourse. After the instructor provides theoretical background information on various relevant concepts, students are encouraged to discuss these concepts and expected to apply the theoretical information on different texts.