Bu derste pazarlamanın işletmeler, ülke ekonomisi ve bireyler açısından önemi, tarihsel gelişim süreci, pazar araştırması, tüketici davranışları, hedef pazar seçimi gibi konular incelenecektir.

Bu ders Yrd.Doc.Dr. Pınar Kaya Samut adina acik gorunmektedir. Ancak dersi bu donem ben verecegimden, dersin adima acilmasi gerekmektedir.

Tesekkur ederim.

Bu derste uluslararası işletmeciliğe dair temel kavramlar ve yaklaşımlar öğretilmektedir. Dersin kapsadığı konular arasında uluslararası yönetime giriş, uluslararası yönetimde çevre analizi, uluslararası yönetimde stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması, küresel organizasyon yapıları ve stratejik kontrol, uluslararası yönetimde davranış boyutu vardır. Derslere, sınıf içi etkinliklere ve sınavlara katılım öğrencinin yükümlülüğüdür.

The aim of this course is to introduce students to the study of econometrics, which deals with the application of statistical methods to test economic theory. Econometrics uses observational data to estimate economic relationships, test hypotheses about economic behaviour, and predict future values of economic variables. Software applications are introduced during the course in order to provide hands-on experience with data collection, analysis and interpretation.