Seminer dersinde öğrenciler araştırma tasarımı yapma, uygulama ve akademik metin yazma konularında bilgi ve beceri kazanmaktadırlar. Dersin sonunda ise Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tez yazım formatına uygun biçimde hazırladıkları projeyi teslim etmektedirler.

MGMT 500 Bursa ve Kayseri Grupları Ödev