Kıymetli Evrak Hukuku, özellikle Türk Ticaret Kanununun 3. kitabında yer alan hükümlerin ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan diğer kıymetli evrak türlerinin ayrıntılı olarak incelendiği bir derstir. Türk Ticaret Kanununu, anılan kitabında her ne kadar poliçeyi temel almış ve diğer kambiyo senetlerine ilişkin hükümleri poliçeye bağlı olarak düzenlemiş olsa da, uygulamada poliçeye nadiren başvurulması nedeniyle, kambiyo senetlerinin diğer iki türü olan “Bono” ve “Çek”, bu ders kapsamında daha ayrıntılı olarak işlenecektir.