Hava Ulaştırma İşletmeciliği için Seyrüsefer yardımcıları ve aviyoniklerin tanıtıldığı ders.